Història

FUNDACIÓ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

La Fundació Vicent Andrés Estellés de la Comunitat Valenciana va quedar constituïda oficialment el 14 de setembre del 2007, malgrat que l'IMCJB portava ja molts anys tractant de crear-la. Així, després de la primera reunió de patrons, al desembre del 2007, el seu patronat va quedar compost pels familiars directes del poeta, per una representació de la corporació municipal, així com pels màxims representants de l'IMCJB, i també per diferents experts en el món de la cultura, la literatura, la poesia i la figura d'Estellés.

Objectius Fundacionals

 

La Fundació té com a objecte l'estudi, la recuperació, la promoció, la divulgació i l'aprofundiment en l'obra del poeta i fill predilecte de Burjassot, Vicent Andrés Estellés.

El desenvolupament de l'objecte de la Fundació es farà mitjançant alguna de les següents formes d'actuació:

• Mitjançant la creació d'un centre d'estudis entorn de la figura de Vicent Andrés Estellés.

• Mitjançant la celebració de jornades, seminaris i activitats d'estudi i aprofundiment en la seua obra.

• Mitjançant la divulgació i la publicació de treballs i d’estudis que fomenten la creació de poesia en valencià.

• Mitjançant la realització de representacions artístiques i culturals de la seua obra.

 

Moltes són les activitats i propostes que es fan i es duen a terme i moltes són també les que es podrien fer. Algunes de les propostes d'activitats de cara al futur tant de l'IMCJB com del Patronat són, entre altres, les següents:

 

• Tindre a disposició de tots els ciutadans, en la Biblioteca Municipal, l'obra completa de l’autor, així com realitzar un inventari.

• Efectuar una vegada a l'any un recital de poemes vinculats a Vicent Andrés Estellés i a la seua obra.

• Realitzar un esdeveniment cultural, cada any, en honor al Poeta i a la seua obra entorn de la data del seu naixement i mort.

• Digitalitzar l'arxiu de tota l'obra d'Estellés perquè puga estar disponible per al seu estudi.

• Incentivar la traducció de l'obra d'Estellés a altres llengües.

• Crear una pàgina web sobre Vicent Andrés Estellés.

 

En este sentit, ja s'han rebut diferents propostes, sobretot, quant a la traducció d'algunes de les seues obres, com per exemple al castellà o al basc. També s'han presentat diverses propostes sobre la posada en escena d'alguna de les seues obres, ja siga en el teatre o en la pantalla gran.