El patronat

FUNDACIÓ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

El Patronat estarà compost pels següents membres:

 

• En Jordi Sebastià i Talavera

  President de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot

• En Rafael García García

  Vicepresident de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot

• Na Sonia Blasco González

  Regidora de Cultura

• N’Antonio Collado Izquierdo

  Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot

• En Antonio Ariño Villaroya

  Vicerector de Cultura de la Universitat de València

• En Vicent Andrés Lorente

  Familiar de Vicent Andrés Estellés

• Na Carmina Andrés Lorente

  Familiar de Vicent Andrés Estellés

• En Vicent Anyó Andrés

  Familiar de Vicent Andrés Estellés

• Na Isabel Anyó Andrés  

  Familiar de Vicent Andrés Estellés

• En Vicent Anyó García

  Familiar de Vicent Andrés Estellés

• En Jaume Pérez Montaner

  Expert en la figura de Vicent Andrés Estellés

• En Josep Guia Marín

  Expert en la figura de Vicent Andrés Estellés

• En José Blanco Calvo

  Regidor d'EU i membre del Consell Rector de l'IMCJB

• N'Emili Altur i Mena

  Regidor del BLOC-Compromís i membre del Consell Rector de l'IMCJB

 

Càrrecs dels membres del patronat:

SR. PRESIDENT:

       • En Jordi Sebastià i Talavera

SR. VICEPRESIDENT:

       • En Rafael García García

SRS / SRES. VOCALS DEL PATRONAT:

       • Na Sonia Blasco González

       • N’Antonio Collado Izquierdo

       • En Antonio Ariño Villaroya

       • En Vicent Andrés Lorente

       • Na Carmina Andrés Lorente

       • En Vicent Anyó Andrés

       • Na Isabel Anyó Andrés  

       • En Vicent Anyó García

       • En Jaume Pérez Montaner

       • En Josep Guia Marín

       • En José Blanco Calvo

       • N'Emili Altur i Mena