Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Data

Indique la data de l'obra que desitja visualitzarOBRES I ESTUDIS SOBRE L'AUTOR


Diversos Autors: ''Ara, Estellés. 12 poemes, 12 cançons a Benicarló''. Conèixer, 5. Onada Edicions. Setembre 2011.


CARBÓ, F.; BALAGUER, E.; MESSEGUER, L.: Vicent Andrés Estellés. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2004.


BALLESTER, Josep; PÉREZ MONTANER, Jaume: Vicent Andrés Estellés 1924-1933. 10 anys després. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2003.


GARCIA GRAU, Manel: ''Setanta-cinc anys de naixement de Vicent Andrés Estellés continuen assumint (?) la seua veu'', Serra d'Or, febrer 2000.


KEOWN, Dominic: Polifonia de la subversió. Les veus col•lectives de Vicent Andrés Estellés. València: Tàndem, 2000.


ALPERA, Lluís: 'La crònica poètica de tot un país', Cultura. Avui, 20 de març de 1997, p. 4-5.


MEDINA, Jaume: ''Les Horacianes de Vicent Andrés Estellés'', Els Marges, gener 1997.


KEOWN, Dominic: Sobre la poesia valenciana contemporània. València: Tres i Quatre, 1996.


VOLTAS, Eduard: ''Estellés, l'hereu de March'', El Temps (València), núm. 646, 4 de novembre de 1996, p. 30-31.


HÖSLE, Johanes: ''La poesia de Vicent Andrés Estellés: assaig d'una síntesi'', dins Actes del Desè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalana. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1995, vol. I, p. 29-44.


MARTÍNEZ REVERT, Antoni: ''El llibre Xàtiva, de Vicent Andrés Estellés''. Quaderns de Xàtiva, núm. 5, 1993, p. 25-44.


PÉREZ MONTANER, Jaume: ''A propòsit d'uns versos del Llibre de meravelles'', Saó (València), núm. 163, 1993, p. 35-37.


VIDAL FERRANDO, Antoni: ''Homenatge a Vicent Andrés Estellés'', El Mirall (Palma), núm. 63, juiol-agost 1993, p. 7-9.


ALPERA, Lluís: 'Vicent Andrés Estellés. Perfil actualitzat d'una passió poètica desenfrenada', Revista de Catalunya, gener 1992.


BALLESTER, Josep: 'La nit, sobre algunes constants de Vicent Andrés Estellés'. Caplletra (València), núm. 10, 1991, p. 29-40.