Avís Legal

FUNDACIÓ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Fundació Vicent Andrés Estellés de Burjassot - Comunitat Valenciana

Dades

C/ Pintor Goya, 4-8

46100 Burjassot (València)

 

Núm. Reg. 466 (V)

CIF. G97968119

 

Tel. 96 316 06 30

Fax: 96 390 13 59

 

Llei de Protecció de dades (LOPD)

La Fundació VAE compleix amb la legislació vigent, arreplegada en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD), l'objecte de la qual és garantir i protegir, en allò que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques i, especialment, del seu honor i intimitat personal.

 

Les dades de caràcter personal que s'arrepleguen a través dels formularis de sol·licitud d'informació de la web de la Fundació VAE, s'inclouen en un fitxer automatitzat personalitzat. L'arreplegada i el tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que, si és el cas, s'establisca amb la Fundació VAE, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que d'ella se’n deriven.

 

Per a garantir la seguretat de les dites dades, la Fundació VAE adopta les mesures tècniques i organitzatives exigides en la LOPD, evitant la seua alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat.

 

L'usuari podrà exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L'exercici d'estos drets podrà realitzar-los el propi usuari dirigint-se a la Fundació VAE, per qualsevol mitjà de contacte establit.