Premis Vicent Andrés Estellés

INFORMACIÓ

IX Premi VAE de Poesia 2007


Guanyador: VICENÇ LLORCA BERROCAL

Obra: L'ULTIM NORD«A L’últim nord tracto el tema de l’amor com una energia de donació entre generacions, capaç d’atorgar sentit a la vida. Si al meu llibre anterior, De les criatures més belles, això es plantejava des del reconeixement de la vida que ens ha estat donada i el desig, alhora, de donar-la, ara el tracto des de la paternitat.»«En certa mesura, el motor del llibre presenta dues grans metàfores. D’una banda, el nord com a símbol de l’ideal de felicitat que cerquem al llarg dels nostres dies malgrat les diferents adversitats. I, d’una altra, l’adopció com a símbol de l’assumpció d’aquest ideal. Es pot dir que he intentat aproximar-me a la poetització del significat d’un gest d’amor tan enorme i misteriós alhora com és el naixement d’un fill a través del cor.»«En certa mesura, crec que l’adopció d’un nen és l’adopció mateixa de la vida.>>