Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

VOLTAS, Eduard: ''Estellés, l'hereu de March'', El Temps (València), núm. 646, 4 de novembre de 1996, p. 30-31.