Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

VIDAL FERRANDO, Antoni: ''Homenatge a Vicent Andrés Estellés'', El Mirall (Palma), núm. 63, juiol-agost 1993, p. 7-9.