Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

MEDINA, Jaume: ''Les Horacianes de Vicent Andrés Estellés'', Els Marges, gener 1997.