Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

HÖSLE, Johanes: ''La poesia de Vicent Andrés Estellés: assaig d'una síntesi'', dins Actes del Desè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalana. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1995, vol. I, p. 29-44.