Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

CARBÓ, F.; BALAGUER, E.; MESSEGUER, L.: Vicent Andrés Estellés. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2004.