Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

BALLESTER, Josep; PÉREZ MONTANER, Jaume: Vicent Andrés Estellés 1924-1933. 10 anys després. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2003.