Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

ALPERA, Lluís: 'La crònica poètica de tot un país', Cultura. Avui, 20 de març de 1997, p. 4-5.