Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Recital 1000. Celdoni Fonoll. Barcelona: AudioVisuals de Sarrià P, 1985.