Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Antologia poètica, introducció i propostes de treball d’Isabel Soler, col•lecció Les Eines, núm. 52, Proa, 2007.