Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Dos drames i una farsa, Ed. Denes, València, 2002.