Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Mural del País Valencià, edició a cura de J. Pérez Montaner, Eliseu Climent, editor, València, 1996.