Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Llibre d’Alzira, Ed. Bromera, Alzira, 1996. (MPV, vol. III)