Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Noves aventures de Vicent i Isabel, Ajuntament de Burjassot, 1994.