Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Mare de terra, Ed. 62, Barcelona, 1992.