Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Estat d’excepció, Edicions de la Guerra, Vicent Berenguer, editor, València, 1991.