Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Puig Antich, Ed. Empúries, Barcelona, 1989.