Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Primera soledad, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació (IVEI), València, 1988.