Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Canals, Ajuntament de Canals, 1987. (MPV, vol. II)