Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Aventura d’un dia de mercat, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, València, 1987.