Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

La parra boja, Ed. Empúries, Barcelona, 1987.