Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

El coixinet, Ed. Empúries, Barcelona, 1987.