Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Obra completa, 9. La lluna de colors, Eliseu Climent, editor, València, 1986.