Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Ram diürn, Edicions Proa, Barcelona, 1986. (MPV, vol. I)