Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Quadern de Bonaire, Ed. Empúries, Barcelona, 1985.