Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

El tractat de les maduixes, Ed. Empúries, Barcelona, 1985.