Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Obra completa, 8. Vaixell de vidre, Eliseu Climent, editor, València, 1983.