Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Obra completa, 6. Les homilies d’Organyà, Eliseu Climent, editor, València, 1981.