Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Obra completa, 5. Cant temporal, Eliseu Climent, editor, València, 1980.