Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Oratori del nostre temps, Eliseu Climent, editor, València, 1978.