Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Obra completa, 4. Balanç de mar, Eliseu Climent, editor, València, 1978.