Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Obra completa, 3. Manual de conformitats, Eliseu Climent, editor, València, 1977.