Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Obra completa, 2. Les pedres de l’àmfora, L’Estel, València, 1974.