Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Obra completa, 1. Recomane tenebres, introducció de Joan Fuster, L’Estel, València, 1972.